V septembri obyvateľky a obyvatelia rozhodli o výsledku participatívneho rozpočtu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre rok 2020. Súčasťou rozhodovania bolo verejné zvažovanie, fyzické a internetové hlasovanie. Podľa pravidiel participatívneho rozpočtu má najväčšiu váhu fyzické hlasovanie (60%). Verejné zvažovanie má váhu 30% a internetové hlasovanie 10%. Jednotlivé pomery sú výsledkom diskusie, ktoré prebiehala pred prijatím platných pravidiel pre participatívny rozpočet a odrážajú snahu o čo najlepšie vyhodnotenie projektov, ktoré občania a občianky do participatívneho rozpočtu prihlásia. Kombinuje v sebe prvky kvalitatívneho a kvantitatívneho rozhodovania, snaží sa o čo najväčšiu otvorenosť a zároveň chráni záujmy rezidentov. V tomto roku ste rozhodli, že v našej mestskej časti sa bude realizovať 8 projektov v celkovej sume 39 470 eur. Všetkým, ktorí sa tento rok na diskusiách a snahe o skvalitnenie života v Novom Meste podieľali, veľmi ďakujeme a tešíme sa na vaše nápady v ďalšom ročníku.

Výsledky participatívneho rozpočtu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 2020: