Preskoč na obsah

Zaži Nové mesto

Autor/ka: Martin Brix

Názov projektu: Zaži Nové mesto

(alternatívne názvy: "Nové mesto na vlastnej koži", "Urban cyklo-tour Novým mestom", "Novým mestom na bicykli"

 

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

 

Projekt "Zaži Nové Mesto" je podujatie, ktoré bude prebiehať na viacerých zaujímavých miestach v bratislavskej časti Nové Mesto. Je určený širokej verejnosti a môže sa do neho zapojiť hocikto bez ohľadu na vek, pohlavie či miesto pobytu. Pôjde o spoločenskú, primárne teda športovo-kultúrnu aktivitu, postavenú na spoznávaní Nového Mesta a jeho miest, ktoré chceme predstaviť nie len samotný obyvateľom Nového Mesta ale aj ľudom mimo týchto lokalít. Na konkrétnych miestach by prebiehali kultúrno-umelecké aktivity, ktoré by vyakcentovali špecifickosť konkrétneho miesta.

 

Bratislava ako taká v sebe skrýva množstvo zaujímavých miest, o ktorých jej obyvatelia nevedia, alebo opustené či šedivé miesta, ktoré kreatívne oko umelca vníma inak. Vďaka našej nenáročnej túre na bicykli uvidia Nové mesto v úplne inom svetle, čo môže ovplyvniť ich vzťah k tejto bratislavskej časti z pozitívneho hľadiska. V rámci jedného popoludnia sa pozrú na Nové mesto očami architekta, hudobníka či výtvarníka. Okrem vybratých zastávok, zverejníme v našom sprievodcovi aj iné zaujímavé miesta, ktoré môžu ďalej preskúmať vo voľnom čase.

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

 

Problém č. 1: Malé využívanie bicyklov ako dopravného prostriedku

Mestská cyklistika ako alternatíva hromadnej dopravy alebo jazdy autom je bežnou záležitosťou v západnej Európe. Na Slovensku tento fenomén pomaly naberá na dychu. Mali by sme si uvedomiť, že bicykel je prospešní nie len pre zdravšie mesto ale aj pre nás samotných a navyše šetrí čas a peniaze.

 

Problém č. 2: Nedostatok kultúrno-spolčenského diania pre mladú generáciu v mestskej časti Nové Mesto

Nedostatok kultúrno-spoločenského diania v MČ pre mladú generáciu môže viesť k zbytočnej pasivite medzi mladými. Realizovaný projekt inšpiruje mladých ľudí k zmysluplnému tráveniu voľného času vo vlastnej štvrti. Takisto skrz zaujímavé kultúrno-spoločenské dianie sa MČ dostáva viac do povedomia a vie sa týmto spôsobom zviditeľniť, či už na v rámci Bratislavy alebo aj celoslovensky.

 

Problém č. 3: Nedostatok informácii o zaujímavých a hodnotných lokalitách v mestskej časti Nové Mesto

Každá mestská časť má svoju históriu, miesta na ktorých sa niečo udialo, má svoje zaujímavé a hodnotné miesta, o ktorých niekedy samotní obyvatelia ani netušia. Takisto o nich nevie aj zbytok "sveta". Preto by sme touto z časti osvetovou aktivitou spoznávania ukázali širokej verejnosti, akými hodnotnými miestami disponuje MČ. Ide teda o hlbšie spoznanie hodnotných miest MČ, ktoré viac prepojí obyvateľov s prostredím, kde žijú aj s ľuďmi, s ktorými zdieľajú spoločný životný priestor. Vedomie  hodnoty vlastnej štvrte a spoznanie jej jedinečných zákutí môže viesť k angažovanejšiemu fungovaniu komunity.

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

 

Projekty ako:

 

Design Walks - DesignWalks je platené podujatie pre 20 ľudí, ktorí chcú spoznať prácu bratislavských dizajnových štúdií a architektonických ateliérov zvnútra. Počas prechádzky, ak sa podarí tak na bicykloch navštívime krásne priestory Vallo Sadovsky, Milk Studia, GutGut, Komplotu, Plusminusarchitects a Trivjednom. Od majiteľov sa dozvieme ako vznikli, spoznáme ich štýl práce a odkukáme, čo ich pri práci každý deň inšpiruje. Kapacita podujatia je obmedzená, preto s registráciou radšej neotáľajte.

 

M_P_BA - je súpis obľúbených miest obyvateľov Bratislavy s ich autentickými odporúčaniami a subjektívnymi názormi. Okrem tohto webu má aj formu papierovej mapy, ktorá sa dá zohnať na vybraných miestach. Najaktuálnejšie veci sa prediskutuvávajú na MPBA facebúku. A vlastne načo toto všetko? Tak lebo už je načase vedieť, kam brať všetkých zahraničákov na výlet, kam ťahať dievčence za pekným výhľadom, kam sa ísť odmeniť niečim dobrým za ťažký pracovný týždeň... Dobré, lákavé veci tu na nás nečíhajú z každého rohu a preto ak o nejakých viete, šup-šup podeľte sa o ne s ostatnými.

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

Predkladateľ projektu:

 

Čerstvé Ovocie, n.o. (www.cerstveovocie.sk)

"Sme nezisková organizácia. Sme tu preto, aby sme poskytovali všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných, spoločenských a kultúrnych hodnôt. Sme skupina kamarátov, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre umeleckú sféru našej spoločnosti, a ktorí tak chcú prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou motiváciou je ponúkať možnosti pre realizáciu všetkých kreatívnych občanov, aby kultúrnym a umeleckým prejavom prispeli k zatraktívneniu miesta, v ktorom žijú. Našou inšpiráciou je propagácia kreatívneho priemyslu po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti. Naším poslaním je hlavne podpora umenia a kultúry nekomerčného charakteru prostredníctvom organizácie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Máme v pláne vytvárať priestor pre prezentáciu a propagáciu tvorivých ľudí, mladých tvorcov, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl, ako aj amatérov, ale i profesionálov, a teda vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Snažíme sa tak o založenie novej platformy prezentácie, chceme otvárať dvere každému, kto má záujem dostať sa do povedomia v umeleckej komunite, ako aj do povedomia verejnosti. Naším úmyslom je vytvorenie interakcie medzi návštevníkmi a umelcami. Naším najväčším motívom je snaha o vytvorenie neformálnej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorej cieľom je osveta a rozvoj kultúry a uchovávanie kultúry ako takej vo všetkých svojich podobách v podmienkach miest, ako aj prezentačná, metodická a koordinačná činnosť. Snažíme sa hľadať prieniky medzi rôznymi kreatívnymi spracovaniami a zdôrazňujeme tak ich vzájomné dialógy, ich potrebu a význam umenia pre každodenný život. Našim cieľom je teda organizovanie kultúrnych, spoločenských a multižánrových podujatí, výstav, prezentácií, osvetových akcií a stretnutí, ktorých cieľom je poukázať na širokú škálu šikovných mladých kreatívnych ľudí. Dôraz pri našich projektoch kladieme na originalitu, na kvalitu, na netradičnú formu, na prepájanie žánrov a oblastí, na experiment aj na kontroverznosť. Myslíme si, že kreatívni a tvoriví ľudia si zaslúžia priestor, kde by mohli prezentovať seba a svoju tvorbu. Ambíciou Čerstvého ovocia je ponúknuť tento priestor a upozorniť na ľudí a projekty, čo stoja za to."

 

Realizátori projektu a spolupráce:

 

Mladý pes, n.o. (www.maldypes.sk)

"Nezisková organizácia Mladý pes n.o. oficiálne vznikla 23. marca 2010 z iniciatívy Ľubice Drangovej, Denisy Chylovej, Mateja Fandla a Vlasty Kubušovej. Organizáciu založili s cieľom oživiť kultúrnu scénu v Bratislave a prezentovať mladé tvorivé projekty z umeleckej i neumeleckej sféry, nachádzať prieniky medzi odlišnými odbormi, zdôrazniť potrebu ich vzájomného dialógu a inšpirácie a v neposlednom rade i s cieľom vzdelávať a rozširovať obzory. Poslaním Mladý pes n.o. je poskytovať priestor na prezentáciu mladým kreatívnym projektom bez ohľadu na ich umelecké či neumelecké zázemie. Hlavným nástrojom pre dosiahnutie poslania je organizovanie kultúrnych podujatí, pričom dôraz pri tvorbe konceptu i výbere zúčastnených projektov sa kladie na originalitu, netradičnú formu, kvalitu, prepájanie žánrov a oblastí, experiment a kontroverznosť. Ambíciou Mladého psa je vytiahnuť na svetlo sveta ľudí a projekty, ktoré stoja za pozornosť. Mladý pes n.o. sa chce stať synonymom kvality a napredovania, ako pre tvorcov, ktorých prezentuje, tak i pre návštevníkov svojich podujatí, a byť podstatnou súčasťou bratislavskej kultúrnej sféry."

 

Midl, n.o. (www.kreativnerano.sk, www.inthemidlforum.sk)

"Nezisková organizácia Midl sa venuje produkcii kultúrnych projektov a projektom alternatívneho vzdelávania ako Kreatívne ráno (séria inšpiratívnych ranných stretnutí s hosťami, ktorí sú vo svojej oblasti úspešní), Jazykuchyňa (interaktívna, neformálna jazyková škola zameraná  a výučbu menšinových jazykov hebrejčiny, maďarčiny a rómčiny, kde sa študenti učia jazyky pomocou tradičných tancov, piesní, varenia, atď., čo prispieva k lepšiemu poznaniu menšinových kultúr). V roku 2010 prevádzkovala Midl, n. o. kultúrny priestor midl_space na Župnom námestí v Bratislave, ktorý svojho času ponúkal mladým talentovaným umelcom priestor na prezentáciu a pomáhal rozvíjať ich aktivity. Neziskovú organizáciu Midl tvoria Vlasta Kubušová, Miro Král, Erik  Šimšík, Simona Hrušovská a Petra Slováková. Ďalším projektom je In the Midl Forum, ktorý  v rámci svojich aktivít prinesie 4 série workshopov a prednášok zo 4 umeleckých odvetví, pričom každá z nich bude prebiehať paralelne a v spolupráci s etablovanými podujatiami prebiehajúcimi v období 2013/2014."

 

Slowatch (www.slowatch.sk)

Slowatch je okrem obchodu s mestskou módou, doplnkov, fotoaparátmi a bicyklami aj miestom kde sa stretávajú mestský cyklisti. Obchod funguje od roku 2010 na Mikulášskej ulici 29 ale organizácia je aktívna už od roku 2007. Rukami slowatch prešlo vyše 100 bicyklov a okrem predaja zabezpečuje aj servis, poradenstvo, organizuje preteky, eventy, výlety pre širokú verejnosť. Slowatch funguje aj na medzinárodnej úrovni, spolupracuje s obchodmi a cyklo organizáciami v Rakúsku, Maďarskua v Česku. Spoluorganizuje medzinárodné cyklo súťaže a akcie, napríklad The Slovakia Experiment, Bikepolo Monarchy League, Goldsprinty v spolupráci s maďarskou goldsprint ligou.

 

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie komunitného života a susedských vzťahov, spoznanie hodnoty svojho bydliska a prostredia v ktorom vyrastáme a žijeme. Ďalej by sme chceli pozdvihnúť kvality MČ, ktoré bezpochyby v sebe skrýva, ako aj podnietiť mladých ľudí k tvorivej aktivite a všímaniu si prostredia okolo seba. Takisto chceme ukázať obyvateľom Nového Mesta a ostatným obyvateľom Bratislavy skrytú a zaujímavú tvár Nového Mesta.

 

Realizácia projektu umožní kultivovať verejný kultúrny priestor v MČ ako aj v samotnej Bratislave. Mestský priestor sa otvorí, umožní objaviť nové teritória mesta a stáva sa „živým priestorom". Všetkým zainteresovaným umožní prejaviť svoju tvorivosť a imagináciu. Prostredníctvom ich zapojenia a aktívnej participácie dochádza k výmene skúseností a obohacovaniu sa o nové poznatky. Poskytujú tak možnosť učenia sa a vzájomného obohatenia pri aktívnom spoločnom zdieľaní a pretváraní verejného priestoru prostredníctvom sebarealizácie a spoločnej participácie. Verejný priestor je utváraný „zdola" prostredníctvom samotných prijímateľov kultúry ako aj za pomoci „profesionálov" (tvorcov, umelcov) ako animátorov, čo umožní výmenu skúseností, spontálnosť a neformálnosť zdieľania umenia a znalostí. Otvára množstvo sfér, dáva priestor pre prezentáciu, stretnutia a komunikáciu, medializáciu a konfrontáciu.

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

 

Zámerom podujatia je osloviť čo najširšiu verejnosť a predstaviť jej prostredia a miesta Bratislavy - časti Nové Mesto, takisto život mladej aktívnej generácie žijúcej v tomto urbánnom prostredí. Veková kategória nie je daná keďže, podujatie chce mať čo najširší charakter. Jediným limitom je bicykel, ako prepravný prostriedok po stanovištiach, aj keď aj toto je relevantný limit, keďže všetky stanovištia budú prístupné aj peši, či iným dopravným prostriedkom.

 

Primárny záujem o podujatie by mala mať tzv. aktívna mladá generácia (16 - 40 rokov) a takisto rodiny s deťmi - ako rodinná aktivita na víkend.

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

 

Vznik mapy zaujímavých a hodnotných miest v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Hľadanie a dopĺňanie nových miest. Interakcia s obyvateľmi Nového Mesta, ktorí sa aktívne môžu zapojiť do researchu , číže hľadania a upozorňovania ako aj dodávania tipov na zaujímavé miesta.

 

Foto a video dokumentácia.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Zámer: Ukázať obyvateľom Nového mesta a ostatným obyvateľom Bratislavy skrytú a zaujímavú tvár Nového mesta.

 

Cieľ: Poldenný program, ktorý by zahŕňal cyklotúru po Novom meste so piatimi netradičnými zástavkami, kde by sa dialo niečo zaujímavé.

 

Čas: Koniec augusta / začiatok septembra

- Od cca 16:00 – 22:00

 

Počet účastníkov:

- na cyklotúre – 20-30 ľudí

- záverečné podujatie dňa – koncert na Kuchajde – 200 ľudí

 

Jednotlivé aktivity v projekte:

 

Stanovište

            Istropolis ako ho nepoznáte – prehliadka priestoru s architektom. Istropolis je jedinečná            stavba v Bratislave, ktorej krása sa dá ľahko objaviť.

 

Stanovište

            Nová doba – zvuková inštalácia Ľudmily Horňákovej – miesto kde bývate, má zvuk

 

Stanovište

            Návšteva krčmy „Remíza" - zvonku nezaujímavá a obyčajná krčma na hranici s MČ Račou,         no vnútri veľmi lokálna a svojrázna, s dobrým technickým zázemím, ktorá je vhodná na            občerstvenie a akustický koncert.

 

 

Stanovište

            Istrochem – ako to vyzerá vo vnútri Istrochemu? Tejto obrovskej industriálnej stavby? Vedeli     ste o tom, že tu má množstvo hudobníkov skúšobňu? A že Istrochem žije svojím vlastným kultúrnym životom? Nie? Tak teraz sa to dozviete a uvidíte na vlastné oči.

 

Stanovište

            Záverečné stanovište sa udeje v samotnom srdci Novom meste– na Kuchajde. Unavení            cyklisti ale aj každodenní návštevníci Kuchajdy si budú môcť oddýchnuť na svojom obľúbenom mieste tento krát trošku netradične. K chladnému pivu prinesieme súčasnú hudbu       obohatenú o netradičné vizuálne prvky s pomocou umeleckej video-projekcie.

 

Súčasťou budú aj tzv. "off-spoty" - stanovištia, bez programu ale veľmi zaujímavé a významné miesta, priestory, lokality s "géniom loci" a iné akcenty (pamätníky, budovy, príroda, ...):

Blšák na Interi / Tehelné pole / Koliba / U poštárov / Laurent / Reliéf / Parník / Patkoš / Wallner / Benzínka / Nová tržnica

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 

Rozpočet projekt Zaži Nové mesto

počet jednotiek

suma za jednotku €

spolu

 

 

 

 

predprodukcia

 

 

 

expert production fee

3

500

1500

 

 

 

 

produkcia/ štáb

 

 

 

produkcia na jednotlivých stanoviskách (koordinácia, rozdávanie prospektov, produkcia - Kuchajda)

5

100

500

 

 

 

 

honoráre/ osobné náklady

 

 

 

kapela a 2 x DJ - Kuchajda

1 + 2

400 + 2 (100)

600

umelci na jednotlivých stanoviskách

4

100

400

grafik

1

150

150

sprievodcovia (vrátanie bicyklov)

1

300

300

PR

1

150

150

 

 

 

 

technika

 

 

 

Kuchajda - zvuková, osvetľovacia technika

1

500

500

zvuková / kameramanská technika (projekcie / záznamy) pre ostatne 4 lokácie

4

100

400

 

 

 

 

Lokácie / prenájmy

 

 

 

priestory (energie)

4

50

200

 

 

 

 

Materiál

 

 

 

jednotlivé stanoviská - 4 x lokalita mimo Kuchajdy

4

50

200

 

 

 

 

Propagácia

 

 

 

citylighty, plagáty, letáky, online reklama - tlač + prenájom

1

 

400

 

 

 

 

SPOLU

 

 

5300

* označené polia - položky, ktoré by mohlo sčasti zabezpečiť Nové mesto

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last