Preskoč na obsah

Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Realizácia terasy začína 29.6.2015, pričom financie poskytnuté z vyvolaných investícii stačia akurát na podlahoviny a obloženie terasy s rozlohou cca 100 m2. Vytvorenie hrantíkov na kvetiny, zelenej steny z paliet a položenie vegetačného koberca je naplánované počas júla/augusta formou workshopov a dobrovoľníckej práce. Finančné prostriedky na potrebné materiály si knižnica bude riešiť v  rámci vlastnej réžie a sponzorsky. V septembri je plánované otvorenie a využívanie zelenej terasy návštevníkmi knižnice.

Podrobnosti k čerpaniu financií možno vyžiadať u Jany Vozníkovej, riaditeľky centrálnej Knižnižnice na Pionierskej 12.

Realizácia: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej 12

Autor/ka: Lenka Korbľová

Milí občania,
projekt Zelenej terasy v knižnici na Pionierskej prichádza do svojej realizačnej fázy. Momentálne prebieha verejné obstarávanie dlažby a krytiny terasy, ďalšia časť prác sa bude realizovať dobrovoľnícky.

Koncept riešenia terasy počíta s drevenou spevnenou plochou, ktorú budú môcť navštevovať všetci návštevníci knižnice. Bude tu situovaný obrovský kvetináč, kde si budú môcť deti povysádzať rastlinky a následne sa učiť ako sa o ne musia starať. V kvetináči budú náučné tabuľky o jednotlivých rastlinkách.
Týmto Vás zároveň chceme vyzvať ak by ste mali zvyšné drevené palety a chceli by ste ich venovať knižnici, prosím kontaktujte Kanceláriu pre participáciu verejnosti alebo pani riaditeľku knižnice. V blízkej budúcnosti plánujeme workshop, kde sa budú pripravovať kvetináče a následne deti budú vysádzať rastlinky. Tešíme na spoluprácu všetkých Novomešťanov.

 

Názov projektu: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej

- prezentácia v *.pdf

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.

Revitalizácia terasy centrálnej knižnice na Pionierskej 12 za účelom vytvorenia relaxačnej čitateľskej zóny. Podpora enviromentálnej výchovy u detí a mládeže – hodiny prírodovedy, zážitkového čítania v prírode.

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V blízkom okolí sa nenachádzajú iné priestory na bezpečné trávenie voľnočasových aktivít pre mamičky s deťmi v prostredí prírody bez kontaktu s exkrementami. Zámerom je vytvoriť možnosť pohybu lezúňov na čistej trávnatej ploche, podporiť tak motoriku, vývin pohybového ústrojenstva, zdravé držanie tela.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V roku 2013 bolo v Knižnici na Pionierskej 12 vybudované detské voľnočasové centrum, ktoré interérom nadväzuje na vonkajšiu terasu. V centre knižnica organizuje aktivity zamerané na využitie voľného času detí a mládeže, vzdelávacie a záujmové podujatia, rôzne besedy, zážitkové, interproduktívne a interaktívne čítania.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr. Jana Vozníková – riaditeľka novomestskej knižnice

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Skultúrnenie prostredia, vytvorenie zelenej plochy, možnosti na poznávacie aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy, bezpečný priestor pre deti predškolského veku, oddychová čitateľská zóna.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Deti a mládež od 0-15, rodičia na rodičovskej dovolenke, seniori, aktívni čitatelia knižnice

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Sezónne využívanie terasy, s perspektívou prekrytia na celoročné aktivity

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Presný rámec aktivít sa bude vytvárať po rekonštrukcii terasy a v nadväznosti na aktivity voľnočasového centra.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

5.000,- €

Obnova oplotenia terasy

Prekrytie podlahy – trávnatý povrch v kombinácii s terasovým povrchom z prírodných materiálov

Nádoby na výsadbu rastlín

Sadenice rastlín

Prívod vody, čerpadlo, fontána

Vonkajšie terasové nábytky z ekologických, resp. recyklovaných materiálov

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pokračujú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018. Radi vás uvidíme v utorok 30.5. o 17:30 v KC Ovručská.
First Previous Next Last