Preskoč na obsah
Späť

Zeleninovo realizácia

Autor/ka: Zuzka Krivošová
Zeleninovo - Projekt bol podporený občanmi no nakoniec nečerpal finančné prostriedky z rozpočtu BANM.

Opis projektu: Projekt mal za cieľ vytvoriť komunitnú záhradu využívajúcu prvky permakultúry a biodynamického hospodárenia, ktorá by následne obyvateľom ponúkla priestor na sebarealizáciu, stretávanie, výmenu skúseností a budovanie medziľudských vzťahov. Projekt chcel vytvoriť priestor pre relax, sociálne i edukačné aktivity. Vytipovené preto boli zariadenia polikliniky, ZŠ a MŠ, ubytovanie VŠ či priestory v okolí takýchto zariadení.

Projekt bol podporený občanmi no nakoniec nečerpal finančné prostriedky z rozpočtu BANM.

Dôvod a časový harmonogram prác:

Od apríla 2014 zástupcovia projektu spolu s Kanceláriou pre participáciu verejnosti, Pozemkovým fondom SR, poliklinikou Tehelná, školským úradom MČ BANM, Slovenskou technickou univerzitou, prednostom ale aj starostom hľadali vhodný pozemok na uskutočnenie zámeru. Dôvodom bolo to, že pôvodný vytipovaný priestor pri poliklinike Tehelná najskôr prisľúbili, no v neskoršej fáze projektu odstúpili od povolenia vytvoriť v tomto priestore komunitnú záhradu.

Ďalšie komunikované priestory boli v okolí Mladej Gardy, ktoré taktiež po prvotnom prísľube neskôr pani riaditeľka študentského domova rušila. Rovnako aj priestor bývalej škôlky na Kyjevskej, kde pozemok patrí SPF SR, no budova je v súkromných rukách, a i tu pozemkový fond najprv spoluprácu prisľúbil, no neskôr odstúpil od projektu.

Oslovovali sme aj základné a materské školy v MČ BANM, no viaceré nemali dostatočne veľkú plochu, hoc ich idea komunitnej záhrady zaujala, prípadne pripravujú či pripravovali rekonštrukciu budov a tak sa nakoniec rozhodli využiť priestor na skladovanie stavebného materiálu, overovali sme aj priestor okolo stavby na Mikovínyho (nevyužitá budova), priestor za obchodnou prevádzkou súkromnej spoločnosti LIDL, priestory záhrad v záhradkárskych kolóniách, okolie Zátišia a aj priestory areálu Dimitrovka no ani v týchto prípadoch neboli koordinátori projektu úspešní (neochota majiteľov, vysoké nájomné, práca s náročnou komunitou bezdomovcov a Rómov na ktorú si koordinátori netrúfali, nedostatočne veľké priestory, zamorené územie).

V decembri 2014 našli koordinátori vhodný pozemok na hranici MČ Rača a Nové mesto, no na strane Rače, čo bol aj dôvod, prečo nakoniec nebolo uskutočnené čerpanie prostriedkov z rozpočtu mestskej časti BANM. Projekt sa však rozbehol, no nie pod gesciou mestskej časti.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last